AC Service personbilar

AC Service

personbil

I servicen ingåt:  -Uppkopling av bilen mot AC-maskin                                                       -Tömning , Vakuumtest och fyllning av                   anläggningen.                                 

                    -Läcksökning och felkodsläsning vid behov.

            -Kostnadsförslag vid reparationsbehov.

2400:- inkl moms  ( Gäller en normal personbil med upp till 1000gram   r134 gas )

3000:- inkl moms   ( Gäller en normal personbil med upp till 1500gram r134 gas )

2800:- inkl moms  ( Gäller en normal personbil  r1234yf  gas )